• Susține activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare și transfer tehnologic din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
  • Participă la implementarea rezultatelor cercetărilor științifice și a tehnologiilor avansate.
  • Pregătește suportul pentru realizarea transferului tehnologic.
  • Pregătește personalul centrelor de producție din companiile partenere în inserția transferului de tehnologie.
  • Realizează analize statistice și studii de fezabilitate pentru partenerii universității.
  • Susține accesul la serviciile tehnologice și infrastructura de cercetare – dezvoltare – inovare ale universității.
  • Asigură asistența pentru achizițiile de tehnologie.
  • Contribuie la participarea universității la competiții pentru proiecte ce implică activități de transfer tehnologic.